عقد و ازدواج

درخواست وقت برای ثبت ازواج یا طلاق

لطفا با تکمیل و ارسال فرم تهیه شده در پایین این صفحه جهت درخواست وقت ثبت ازدواج و طلاق اقدام فرمایید.

مدارک مورد نیاز:

- ازدواج

اصل و كپي مدرك ازدواج بلژيكي
اصل و كپي شناسنامه يا كارت شناسايي
١٥٠ يورو

- طلاق
اصل و كپي طلاق بلژيكي
اصل و كپي كارت شناسايي يا شناسنامه
٢٠٠ يورو

فرم درخواست وقت برای ثبت ازدواج یا طلاق