قرائت قرآن و دعای کمیل

بسم الله الرحمن الرحیم

با طولانی شدن ساعات روز، مراسم پنج شنبه شب های قرائت قرآن و دعای کمیل از ساعت 20:30 الی 22:00 هر هفته برقرار خواهد بود.